Hårtransplantation är ett medicinskt ingrepp som innebär att huvudsvålen bedövas och punkteras. Du som patient kan känna domningar och det finns risker förenade med detta ingrepp precis som det gör vid andra operationer. Det är därför viktigt att du går igenom operationen ordentligt med din läkare och läser på om den.

Av samma anledningar som det är en fördel att vara vid god vigör innan du genomgår någon annan typ av operation, bör du ha en god fysisk hälsa när du ska genomgå en hårtransplantation. Detta är avgörande för att säkerställa din säkerhet under ingreppet och för att operationen ska bli lyckad. God kosthållning och träning är betydande för din kropps förmåga att hantera den stress och påfrestning som ett medicinskt ingrepp innebär.

Sårvård och biverkningar av hårtransplantation

Om du ramlar och får ett skrapsår rengör du naturligtvis det. Det är lika viktigt att du håller ett öga på såret efter din hårtransplantation för att vara säker på att det läker som det ska. Även om de hål som görs i huvudsvålen är små kräver de sårvård. Det är vanligt att svullnad uppstår efter operationen, och många män upplever att håravfallet tillfälligt tilltar. Detta kan leda till oro men är fullt normalt. Dessa är de vanligaste biverkningar som en hårtransplantation kan orsaka:

  • Blödningar. Som vi nämnt ovan uppstår sår på hjässan till följd av en hårtransplantation. Som fallet är vid andra sår kan blödningar uppstå när kroppen läker såren. I sällsynta fall kan en del av transplantatet förflyttas från området, vilket resulterar i en svårare blödning som du behöver sätta tryck på för att stoppa.
  • Svullnader är kroppens sätt att läka ett område genom att samla blod på en mindre yta. Det är normalt att en mindre svullnad uppstår, men svårare svullnader som kan ge upphov till blåtiror kräver akut vård.
  • Ärrbildning. När kroppen läker kan ärrbildning uppstå, vilket är fullt naturligt och många gånger nödvändigt för kroppens återhämtning.

Smärta. Smärta är faktiskt ett gott tecken då det betyder att läkningsprocessen pågår. Receptfria läkemedel kan lindra smärtan, men långt ifrån alla patienter tar smärtstillande medel efter hårtransplantationen.